TRUMAN HIGH SCHOOL

CLASS OF 1975

John Sheehy

1975

2015